free web hit counter
Shutter Release

Infrared Wireless Remote Control สำหรับกล้อง Sony- มีปุ่มสำหรับถ่ายภาพทันทีและปุ่มหน่วงเวลา 2 วินาที- ช่วยลดการสั่นไหวจากการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ- ...