รองรับธนาคารใดบ้าง แจ้งว่าที่อยู่ปลายทางไม่ถูกต้อง หากพัสดุเด้งกลับเนื่องจากไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือผู้ส่งร้องขอให้ส่งคืนพัสดุฉันจะรับพัสดุคืนได้ที่ไหน?สามารถติดต่อรับพัสดุหรือคืนสินค้าที่ร้านพัสดุที่คุณส่งพัสดุหรือติดต่อ Call Center ที่ 1217 เปิด-ปิดกี่โมง kerry ตรวจเลข ตรวจสอบสถานะพัสดุ
Recent Updates
More Stories